1

XXVIII sesja Rady Gminy Siemyśl

29 kwietnia  br. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (2 uchwały).

Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.