1

XXXI sesja Rady Gminy

19 września 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli;
  • w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych;
  • w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.