1

Zaproszenie do udziału w badaniu statystycznym AK-R

Zaproszenie do udziału w badaniu statystycznym: Koniunktura w rolnictwie AK-R. Więcej informacji na stronie: stat.gov.pl.