1

ZDALNA SZKOŁA +

     Wójt Gminy Siemyśl informuje, że do szkół podstawowych w Siemyślu i w Charzynie dostarczone zostały kolejne komplety sprzętu komputerowego – tj. laptopy wraz z zestawami słuchawkowymi oraz torbami do laptopów.

     Zakupiony w ramach projektu „Zdalna szkoła +” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprzęt komputerowy stanowić będzie pomoc i wsparcie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli naszych szkół.