1

Zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych

     Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane – tj. doręczone do Urzędu Gminy Siemyśl, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgłoszenie może zostać:

1) doręczone bezpośrednio do Urzędu Gminy Siemyśl,
w dniach 9-12 czerwca br. Urząd Gminy  Siemyśl będzie czynny w następujących godzinach:
– 9 czerwca (wtorek) – w godz. 7.00-15.00;
– 10 czerwca (środa) – w godz. 7.00-15.00;
– 11 czerwca (czwartek) – urząd nieczynny;
– 12 czerwca (piątek) – w godz. 8.00-14.00 pełniony będzie dyżur w sprawach wyborczych (m.in. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych) – nr tel.  do kontaktu 94 35 85 311;

2) przesłane do Urzędu Gminy Siemyśl pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu, a nie data nadania;

3) w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, w szczególności w przypadku gdy urząd zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w terminie do 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Siemyśl, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres poczty: ug_siemysl@post.pl  –  w tym przypadku:
a) nie jest wymagany podpis elektroniczny,
b) oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu Gminy Siemyśl tradycyjną pocztą,
c) dopuszczalne jest:
– uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłaszania kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
– przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
– potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

 

      Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można uzyskać w ww. dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Siemyśl  – nr telefonów do kontaktu 94 35 88 013 lub 94 35 85 311.

 

      Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz druk zgłoszenia został określony w uchwale Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r.  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.