1

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych

     W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze klientów przez Urząd Gminy Siemyśl, spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  informujemy, że zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać w następujący sposób:

1) przesłanie zgłoszeń tradycyjną pocztą na adres:
Urząd Gminy Siemyśl
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl
– najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy);

2) wrzucenie zgłoszeń w opisanych kopertach do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która jest umieszczona przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Siemyśl (w wiatrołapie)
– w ten sposób zgłoszeń można dokonywać w godzinach pracy Urzędu – jednak nie później niż do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00;

3) przesłanie zgłoszeń w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug_siemysl@post.pl (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny)
– najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00  – w takim przypadku oryginały zgłoszeń należy przesłać do Urzędu Gminy Siemyśl tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
Prosimy o kontakt telefoniczny (nr telefonu 94 35 88 013) – bezpośrednio po wysłaniu e-maila ze skanem zgłoszenia – celem upewnienia się, że przesłana korespondencja dotarła.

     Informujemy ponadto, że w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną, w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wrzucenia zgłoszenia  do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do Urzędu dopuszczalne jest  uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.  

     Potwierdzenia doręczenia zgłoszenia do Urzędu Gminy Siemyśl będą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.