1

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

     Wójt Gminy Siemyśl informuje, że od dnia 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Siemyśl będą obowiązywały  następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 23,00 zł miesięcznie za mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 46,00 zł miesięcznie za mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

     Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać jak dotychczas – do 15 dnia  każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe.