1

ZPP: kwalifikowalność do projektu na podstawie zaświadczeń obciąży urzędy

ZPP: kwalifikowalność do projektu na podstawie zaświadczeń obciąży urzędy
mkicka
wt., 12/01/2020 – 11:08Źródło