Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi

składam serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich
z terenu Gminy Siemyśl.

Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej,
a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami.

Dziękuję za zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz środowiska lokalnego
oraz współpracę zarówno z samorządem gminnym, jak i mieszkańcami sołectw.

 

Wójt Gminy Siemyśl – Marek Dołkowski