Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

INFORMACJA DOT. GODZIN PRACY
 

     Informuje  się,  że  Urząd  Gminy Siemyśl  oraz   Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu   24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)   oraz   31 grudnia 2018 r. (poniedziałek)   będą czynne do godz. 12.00.
     Za utrudnienia przepraszamy.

 

 
Drukuj

OGŁOSZENIE O PRACY

     Urząd Gminy Siemyśl zatrudni konserwatora - gospodarza sali wiejskiej w Świeciu Kołobrzeskim (umowa o pracę - 3/4 etatu).
     Podania w sprawie zatrudnienia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl w terminie do 19 grudnia 2018 r. do godziny 15.00.

 

 
Drukuj

BIURO ARIMR W SIEMYŚLU REJESTRUJE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH


     Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Więcej…
 
Drukuj

II SESJA RADY GMINY


29 listopada 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
- w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl.

    Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

INFORMACJA

     Wójt Gminy Siemyśl przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
     Przy czym przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
 

 
Drukuj

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 166