Alternative content

Get Adobe Flash player

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

VIII SESJA RADY GMINY


    Dnia 29 czerwca 2015 r. odbyła się sesja Rady lesbian porn Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy odjęła następujące uchwały:
- w celebrity nude sprawie wystąpienia Gminy Siemyśl ze Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka,
- w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta",
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2015 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2015 - 2022,
- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
- w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Siemyśl,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy cartoon porn videos Siemyśl za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2014 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy  Siemyśl  z tytułu  wykonania  budżetu za 2014 r.

 

 
Drukuj

 
Drukuj

KONKURS FOTOGRAFICZNY


   Informuje się, że  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu ogłosiła Szkolny Konkurs Fotograficzny ”Moje aktywne lesbian videos wakacje”.
   Adresatami milf porn konkursu są dzieci i młodzież  szkół podstawowych i gimnazjalnych  z powiatu kołobrzeskiego.

REGULAMIN KONKURSU
 

 
Drukuj

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


   Przypomina się, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Siemyśl deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 157