Informacje ogólne

Gmina Siemyśl usytuowana jest w północno–środkowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim. Z gminą graniczą gminy z powiatu kołobrzeskiego: Gościno, Kołobrzeg Rymań oraz z powiatu gryfickiego: Brojce i Trzebiatów.

Gmina Siemyśl zajmuje powierzchnię  107 km2. Zamieszkuje w niej 3748 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2018 r.). W skład gminy wchodzi 11 sołectw, w tym 15 miejscowości zamieszkałych.
Gmina  Siemyśl położona jest na Równinie Gryfickiej. Większość obszaru gminy to tereny równinne. W części południowej gminy dominuje typ rzeźby niskopagórkowatej i falistej.  Przez gminę przepływają rzeki: Dębosznica – od strony zachodniej i Błotnica – od strony wschodniej. Największym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Kamica o powierzchni ok. 66 ha.
Gmina Siemyśl jest gminą rolniczą. Lesistość gminy – 17%, użytki rolne – 75%.
Obszar gminy cechuje harmonia i piękno krajobrazu leśno–rolniczego, czyste powietrze i cisza. Do najatrakcyjniejszych terenów gminy należy zaliczyć okolice jeziora Kamica, parki dworskie, pomniki przyrody (głazy narzutowe i okazałe drzewa).

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Currently Playing
Skip to content