Policja

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Posterunek Policji w Rymaniu
ul. Szkolna 4
78-125 Rymań
tel. 94 35 33 676
tel. 94 35 33 678
tel./fax. 94 35 33 680

Telefony alarmowe: 997, 112

Kierownik Posterunku Policji w Rymaniu – tel. 667 094 040

SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content