Wójt Gminy – kontakt

WÓJT GMINY SIEMYŚL
MAREK  DOŁKOWSKI

tel. centrala:
– 94 35 88 013
– 94 35 88 017

e-mail: wojt@siemysl.pl

Wójt   Gminy   Siemyśl   w   sprawach   skarg   i   wniosków   przyjmuje   interesantów   we  wtorki w godz. 14:00-16:00.
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Currently Playing
Skip to content