Straż pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Siemyślu
ul. Kołobrzeska 3
78-123 Siemyśl
tel. alarmowy: 998, 112

Ochotnicza Straż Pożarna w Charzynie
ul. Szkolna 1
78-122 Charzyno
tel. alarmowy: 998, 112

Ochotnicza Straż Pożarna w Świecie Kołobrzeskim
Świecie Kołobrzeskie 18/6
78-123 Siemyśl
tel. alarmowy: 998, 112

Komendant Gminny Związku OSP RP w Siemyślu
Sławomir Lewandowski
tel. 694 811 468

SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content