Banki

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
Oddział w Gościnie

Godziny otwarcia Oddziału w Gościnie – od poniedziałku do piątku
w godz.  7.45 – 15.30
tel. 94 35 12 529
fax. 94 35 12 566

Bank należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej

Punkt Kasowy w Siemyślu
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl
tel. 94 35 88 012

Godziny otwarcia – od poniedziałku do piątku  w godz. 7.15 – 14.00

Bankomat czynny 24h
Siemyśl  ul. Kołobrzeska 14 (przy Urzędzie Gminy)

SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content