Organizacje do których należymy

Gmina Siemyśl jest członkiem:

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie

www.parseta.org.pl

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

www.silawgrupie.org.pl

Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”

www.morzeiparseta.pl

Currently Playing
Skip to content