Pracownicy Urzędu Gminy Siemyśl

Lp.
Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika
Nr telefonu

 

1.
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Dobrowolska
94 35 85 311
2.
Zastępca Skarbnika Gminy
Małgorzata  Nowakowska
94 35 85 328
3.
Samodzielne stanowisko pracy  ds.  obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Tomasz Mariański
94 35 85 323
4.
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych
Bożena  Pieczynko
94 35 85 333
5.
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy
Justyna Sacha
94 35 85 325
6.
Samodzielne  stanowisko  pracy ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej
Agnieszka  Rudka
94 35 85 326
7.
Stanowisko  pracy  ds. rozliczeń pracowniczych i podatku  VAT
Katarzyna Kęsikowska
94 35 85 330
8.
Stanowisko pracy  ds. księgowości podatkowej
Marta Malinowska
94 35 85 320
9.
Stanowisko pracy  ds. księgowości budżetowej
Kamilla Paszko
94 35 85 319
10.
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.  podatków i opłat
Marta Wojtasik

Aleksandra Pietruk

94 35 85 321

94 35 85 334

11.
Stanowisko  pracy  ds.  ochrony środowiska
Daria Czajka
94 35 85 329
12.
Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i lokalowej
Karolina Galant
94 35 85 312
13.
Stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Kazimierz  Łapciak
94 35 85 327
14.
Stanowisko pracy ds.
gospodarki odpadami komunalnymi
Monika Nowaczyk
94 35 85 332
15.
Stanowisko  pracy  ds. planowania przestrzennego
Magdalena  Wójtowicz
94 35 85 338
16.
Sekretariat
Wioletta Oziemkiewicz
94 35 85 310

 

Currently Playing
Skip to content