Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy Siemyśl

 

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

1.

Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Monika Dobrowolska

94 35 85 311

2.

samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy

Justyna Sacha

94 35 85 325

3.

samodzielne  stanowisko  pracy ds. oświaty, kultury
i działalności gospodarczej

Agnieszka  Rudka

94 35 85 326

4.

samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Bożena  Pieczynko

94 35 85 333

5.

samodzielne stanowisko pracy  ds.  obronnych, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej

Tomasz Mariański

94 35 85 323

6.

stanowisko pracy  ds. księgowości budżetowej

Wioletta Szpakiewicz

94 35 85 319

7.

stanowisko pracy  ds. księgowości podatkowej

Ewelina  Maciejewska

94 35 85 320

8.

 wieloosobowe stanowisko pracy ds.  podatków i opłat

Katarzyna Śledzińska

Marta Wojtasik

94 35 85 334

94 35 85 321

9.

stanowisko  pracy  ds. rozliczeń pracowniczych
i podatku  VAT

Katarzyna Kęsikowska

94 35 85 330

10.

stanowisko  pracy  ds. księgowości
i sprawozdawczości budżetowej

Małgorzata  Nowakowska

94 35 85 328

11.

stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Kazimierz  Łapciak

94 35 85 327

12.

stanowisko  pracy  ds. planowania przestrzennego

Magdalena  Wójtowicz

94 35 85 338

13.

stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej
i lokalowej

Agnieszka Olesiak

94 35 85 312

14.

stanowisko  pracy  ds.  ochrony środowiska

Daria Czajka

94 35 85 329

15.
sekretariat
Wioletta Oziemkiewicz
94 35 85 310
SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content