Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy Siemyśl

 

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

1.

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Dobrowolska

94 35 85 311

2.

samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy

Danuta  Dobrowolska

94 35 85 325

3.

samodzielne  stanowisko  pracy ds. oświaty, kultury i działalności gospodarczej

Teresa Urbańska

94 35 85 326

4.

samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Bożena  Pieczynko

94 35 85 333

5.

samodzielne stanowisko pracy  ds.  obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Tomasz Mariański

94 35 85 323

6.

stanowisko pracy  ds. księgowości budżetowej

Wioletta Szpakiewicz

94 35 85 319

7.

stanowisko pracy  ds. księgowości podatkowej

Ewelina  Maciejewska

94 35 85 320

8.

 wieloosobowe stanowisko pracy
ds.  podatków i opłat

Monika Targowicz-Kaszak

Katarzyna Śledzińska

94 35 85 321

94 35 85 334

9.

stanowisko  pracy  ds. kadr,  rozliczeń pracowniczych i podatku  VAT

Martyna Matuszak

94 35 85 330

10.

stanowisko  pracy  ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej

Jadwiga Zborowska

94 35 85 328

11.

stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Kazimierz  Łapciak

94 35 85 327

12.

stanowisko  pracy  ds. planowania przestrzennego

Paulina Kaliszuk

94 35 85 338

13.

stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i lokalowej

Agnieszka Olesiak

94 35 85 312

14.

stanowisko  pracy  ds.  ochrony środowiska

Urszula Herdzik

94 35 85 316

15.
sekretariat
Wioletta Oziemkiewicz
95 35 85 310
SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Skip to content