Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy Siemyśl

 

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

1.

Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Monika Dobrowolska

94 35 85 311

2.

samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy

Justyna Sacha

94 35 85 325

3.

samodzielne  stanowisko  pracy ds. oświaty, kultury
i działalności gospodarczej

Agnieszka  Rudka

94 35 85 326

4.

samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Bożena  Pieczynko

94 35 85 333

5.

samodzielne stanowisko pracy  ds.  obronnych, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej

Tomasz Mariański

94 35 85 323

6.

stanowisko pracy  ds. księgowości budżetowej

Kamilla Paszko

94 35 85 319

7.

stanowisko pracy  ds. księgowości podatkowej

Ewelina  Maciejewska

94 35 85 320

8.

 wieloosobowe stanowisko pracy ds.  podatków i opłat

Marta Wojtasik

Aleksandra Pietruk

94 35 85 321

94 35 85 334

9.

stanowisko  pracy  ds. rozliczeń pracowniczych
i podatku  VAT

Katarzyna Kęsikowska

94 35 85 330

10.

stanowisko  pracy  ds. księgowości
i sprawozdawczości budżetowej

Małgorzata  Nowakowska

94 35 85 328

11.

stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Kazimierz  Łapciak

94 35 85 327

12.

stanowisko  pracy  ds. planowania przestrzennego

Magdalena  Wójtowicz

94 35 85 338

13.

stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej
i lokalowej

Karolina Galant

94 35 85 312

14.

stanowisko  pracy  ds.  ochrony środowiska

Daria Czajka

94 35 85 329

15.

stanowisko pracy ds.
gospodarki odpadami komunalnymi

Monika Nowaczyk

94 35 85 332

16.

sekretariat

Wioletta Oziemkiewicz

94 35 85 310

Currently Playing
Skip to content