Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie
ul. Wojska Polskiego 11
78-122 Charzyno
tel.  94 35 82 028

e-mail:  sp.charzyno@siemysl.pl
http://szkolacharzyno.siemysl.pl
BIP – http://pspak.bip.parseta.pl/

Dyrektor – Elżbieta Korczewska

 

 

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu
ul. Szkolna 10
78-123 Siemyśl
tel. 94 35 88 025, 94 35 88 201
tel./fax: 94 35 88 068

e-mail:  sp.siemysl@siemysl.pl
www.szkola.siemysl.pl
BIP – http://www.zsnp.bip.parseta.pl/

Dyrektor – Zbigniew Walkiewicz

SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content