Sołectwa

Lp.
Sołectwo
Imię  i  nazwisko  sołtysa
1.
Białokury
Krystyna Wojtaszek
2.
Byszewo
Daniel Kowalewski
3.
Charzyno
Dorota Wasylów
4.
Kędrzyno
Karolina Ciechowska
5.
Morowo
Wanda Domańska
6.
Niemierze
Violetta Pietras
7.
Nieżyn
Jan Gabryszewski
8.
Siemyśl
Artur Ważycha
9.
Świecie Kołobrzeskie
Teresa Dobrowolska
10.
Trzynik
Izabela Sochacka
11.
Unieradz
Ewa Dąbrowska

 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Currently Playing
Skip to content