Sołectwa

Lp.
Sołectwo
Imię  i  nazwisko  sołtysa
1.
Białokury
Krystyna Wojtaszek
2.
Byszewo
Krzysztof Wers
3.
Charzyno
Dorota Wasylów
4.
Kędrzyno
Karolina Ciechowska
5.
Morowo
Wanda Domańska
6.
Niemierze
Daniel Chabera
7.
Nieżyn
Jan Gabryszewski
8.
Siemyśl
Barbara Kosz
9.
Świecie Kołobrzeskie
Teresa Dobrowolska
10.
Trzynik
Izabela Sochacka
11.
Unieradz
Marian Kurnik

 

Currently Playing
Skip to content