Dostęp do aktów prawnych w UG Siemyśl

Punkt nieodpłatnego udostępnienia Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych do wglądu i do pobierania w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu znajduje się na I piętrze Urzędu Gminy Siemyśl (korytarz).

Punkt ten czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy.

SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content