Poczta

Agencja Pocztowa Siemyśl
ul. Ogrodowa 2
78-123 Siemyśl

Czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • 7.00 – 14.00 – wszystkie usługi powszechne;
  • 14.00 – 15.30 – tylko wydawanie przesyłek poleconych.
SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content