Rada Gminy – kontakt

Rada Gminy Siemyśl
78-123 Siemyśl
ul. Kołobrzeska 14


tel. – centrala:

94 35 88 013
94 35 88 017
94 35 88 078

fax:  94 35 85 315

e-mail: rada.gminy@siemysl.pl

Przewodniczący     Rady     Gminy   Siemyśl     w    sprawach    skarg    i    wniosków    przyjmuje    interesantów   w poniedziałki w godz.14:30-16:30.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Currently Playing
Skip to content