Doradztwo rolnicze

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu

ul. 6 Dywizji Piechoty 60

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 240 30,  kom. 513 161 526

e-mail: kolobrzeg.pzdr@zodr.pl

 

Dyżur doradcy rolnośrodowiskowego w Urzędzie Gminy Siemyśl:

– czwartki w godz. 8.00-13.00

– tel. do Urzędu Gminy: 94 35 88 017

– doradca Anna Kubicka

 

SESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWOSESJE RADY NA ŻYWO
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Currently Playing
Skip to content