Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

 
Drukuj

SYRENY ALARMOWE - 01.08.2018

   

   Wójt Gminy Siemyśl informuje, że na prośbę Wojewody Zachodniopomorskiego  1 sierpnia 2018 r. (środa) zostanie przeprowadzony trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Siemyśl. Syreny zostaną włączone o godz. 17:00 na czas 1 minuty.
    Celem treningu będzie  upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

 
Drukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

   
   Wójt Gminy Siemyśl ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Siemyśl.
    Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl/index.php?id=211042).
    Termin składania dokumentów aplikacyjnych – 27 lipca 2018 r. do godziny 14.00.
 

 
Drukuj

XXXVIII SESJA RADY GMINY SIEMYŚL

     26 czerwca 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl",
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (2 uchwały);
- w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl,
- zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

#pomorzezachodnie
#społecznik

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 168