Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
SZKOL
 
Drukuj

OBWIESZCZENIE DYREKTORA RZGW


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospopdarki Wodnej w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego i projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego  Ücker.

Więcej…
 
Drukuj

odrKONKURS ODR

 

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH TERENOWY ZESPÓŁ  DORADCÓW  W  KOŁOBRZEGU  OGŁASZA  KONKURS  NA:

• CIASTO ŚWIĄTECZNE

• POTRAWĘ WIGILIJNĄ

                                        • STROIK ŚWIĄTECZNY

                                        • SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Więcej…
 
Drukuj

SESJA RADY GMINY


Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 2
8 listopada 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2012 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010 -2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021,
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj
aaSZKOLENIE LGD

Stowarzyszenie  Lokalnej  Grupy Działania „Siła w Grupie" zaprasza mieszkańców gmin członkowskich, rolników i przedsiębiorców  z  terenu  działania  LGD „Siła w Grupie" na szkolenie pn. „Pozyskiwanie środków w ramach PROW na działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz  „Różnicowanie  w  kierunku działalności nierolniczej"   które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie,  ul. IV Dywizji WP 58,  78-120 Gościno w dniu 24 listopada 2011 r., w godzinach:

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw od 11.00 do 13.45,
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej od 14.15 - 17.00.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy telefonicznie do 22 listopada 2011 r. pod numerem telefonu 94 35 133 71.

 

 


 
Drukuj
XIII SESJA RADY GMINY

Dnia 14 listopada 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie uchylenia uchwały,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
« pierwszapoprzednia151152153154155156157158159160następnaostatnia »

Strona 155 z 179