Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XL SESJA RADY GMINY


 29 października 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie odwołania drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).