Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

III SESJA RADY GMINY
 

18 grudnia 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.;
2) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego;
4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.;
5) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022;
6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).