Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl.  Sesja odbędzie się dnia 9 listopada 2010 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Siemyślu (ul. Szkolna 10).

 

Porządek obrad sesji:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4.  Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
6.  Podjęcie uchwał:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
-  zmieniająca   uchwałę   w   sprawie   uchwalenia   budżetu   Gminy   Siemyśl   na  2010 r.,
-  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  finansowanie  programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (2 projekty),
-  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
-  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
-  w   sprawie   uchwalenia   Programu    współpracy    Gminy    Siemyśl   z   organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
7.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8.  Zamknięcie sesji.