Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
VIII sesja Rady Gminy


Dnia 30 maja 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie uchwalenia Programu oczyszczania Gminy Siemyśl z azbestu na lata 2011 – 2032,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.