Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wójt Gminy Siemyśl zawiadamia o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Siemyśl, Trzynik Unieradz, Kędrzyno w Gminie Siemyśl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ZOBACZ OBWIESZCZENIE